Podmínky ochrany osobních údajů

A4 Portrait

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost Victoria Design Europe s.r.o., se sídlem Koněvova 1497/108 – Holešovice, IČO 28068009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

 

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

 

Cookies 

Automaticky zpracováváme i cookies. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout v nastavení soukromí.

 

Verze pro mobilní telefony
Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

 

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Nákup zboží a služeb 

V prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

Péče o zákazníky

Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Uživatelský účet 

Díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada
užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám
bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou emailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

Zlepšování našich služeb

Pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky
dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme
takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků
na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje
pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Zákaznická hodnocení zboží a služeb

Poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i
z vlastní iniciativy.

Call centrum

Budete-li nás kontaktovat prostřednictvím našeho call centra (infolinka), budeme si váš telefonní hovor
po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy nám slouží ke kontrole kvality služeb
poskytovaných našimi zaměstnanci. 

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a
právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě
prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je
potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či
jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak
vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom
vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme
především údaje fakturační a doručovací.

 

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní
údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám
můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám
udělili váš souhlas.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat
prostřednictvím našeho kontaktního formuláře (viz stránka kontakty > ostatní > osobní údaje > ostatní).

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům (tedy ve vztahu k těmto os. údajům
vystupujeme v pozici jejich správce):

Doručení zboží

Vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj.
nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je
vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací
adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak
i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům,
které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje
bezodkladně smazat.

Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner

Pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera,
musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který
objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací
adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno
předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner
poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by
vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží,
tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní
údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.

Platební karty

Naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte (pokud nedojde k jejímu uložení,
viz další odstavec níže). Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána
a příslušná bankovní instituce.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete

snadno vyjádřit tím, zavoláte na naši infolinku nebo napíšete na [email protected].

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Cookies: cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics 

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat emailem. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud jste zboží ještě nepřijal/a a nezaplatil/a.

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů rovněž prostřednitvím emailu. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

  • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
  • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
  • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
  • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
  • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

 

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů.

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu
pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás
můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo telefonicky.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2020, přičemž
jsou k dispozici elektronicky na www.victoriadesign.cz 

Zpět do obchodu
!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk = function () { window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0]; r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '2613813796160', {em: ''}); pintrk('page');